विशेष परिस्थितिका खरिद तथा निर्माण कार्यको विवरण


• २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प पश्चातको विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न खरिद तथा निर्माण कार्यको विवरण

NoticesTenders

Domestic Tenders

Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको ग्रास कटर मेशिन र एयर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना   २०७४/०१/०४ २०७४/०१/११ ३ बजे २०७४/०१/११ ४ बजे
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको पश्चिमपर्फ पर्खाल, स्टोर, पार्किंग र सेन्ट्रीपोष्टको निर्माण गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/१२/३१ ३० औं दिन ३१ औं दिन
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको उत्तरतर्फको २ तले भवनमा बिद्धुतीकरणका लागि मेन लाइनको केवल जडान गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना    २०७३/१२/१९ ३० औं दिन ३१ औं दिन
नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार परिसरमा सामान्य सेवा विभाग, संस्थागत योजना विभाग र आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग रहेको भवनमा रेट्रोफिटिंग र अन्य मर्मतसम्बन्धि कार्यको बोलपत्र आह्वानको सूचना    २०७३/१२/३० ३० औ दिन ३१ औ दिन
विरगंज कार्यालयको १२५ के. भी. ए. क्षमताको जेनेरेटर आपूर्ति तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/१२/३० ३० औं दिन ३० औं दिन
पोखरा कार्यालयको पुरानो जेनेरेटर, सम्पति, फुटकर फर्निचर तथा फुटकर अन्य सामानहरुको लिलामको सूचना   २०७३/१२/२३ २०७४/१/६ २०७४/१/६
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना   २०७३/१२/२२ २०७३/१२/३० मध्यान्ह १२ बजेसम्म २०७३/१२/३० दिनकाे १२ः३० बजे
पोखरा कार्यालय अधिकृत आवास गृहमा सोलार हिटर जडान, कम्प्युटर नेटवर्किंग/वायरिंग र सिसिटिभी जडान सम्बन्धि कार्य गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    २०७३/१२/२२ २०७४/१/५ २०७४/१/५
७ (सात) थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना   २०७३।१२।१९ २०७४।०१।१९ गते १२ बजेसम्म २०७४।०१।१९ गते २ः३० बजे
सवारी साधन लिलाम गर्ने पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना    २०७३/१२/२१ ८ औं दिन ८ औं दिन
नेपालगन्ज कार्यालयको लागि एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/१२/१२६ १५ औं दिन १६ औं दिन
सिद्दर्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना    २०७३/१२/०४ १५ औं दिन २०७३/१२/२०
"Nepal Rastra Bank 60 years" नामक पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी पूनः ७ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना   दोश्रो पटक २०७३।१२।१४ २०७३।१२।२१ १२ बजेसम्म २०७३।१२।२१ १२ः३० बजे
नेपालगन्ज कार्यालयको नेटवर्किंग कार्य, बाथरुम (शौचालय) मर्मत र अल्मुनियम पार्टिसन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/१२/११ १५ औं दिन १६ औं दिन
Heavy Duty Photocopy Machine आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना   २०७३।१२।१३ २०७३।१२।२८, १२ बजेसम्म २०७३।१२।२८, १ बजे
सामान लिलामको बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१२/१४ १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यालयको नोट काउन्टीन मेशिन, ग्रास कटर मेशिन र एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/१२/१३ २०७३/१२/२७ २०७३/१२/२७
टेलिफोन एक्सचेन्ज सिस्टम खरिद तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना   २०७३/१२/०७ १५औं दिन १६औं दिन
नेटवर्किंग र सो सम्बन्धी एसेशोरिज़ खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना   २०७३/१२/०७ १५औं दिन १६औं दिन
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना   २०७३/१२/०३ २०७३/१२/१८ १२ बजे सम्म २०७३/१२/१८ १२ः३० बजे सम्म
कुर्ची आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना   २०७३।१२।०३ २०७३।१२।१८ १२ः३० बजे सम्म २०७३।१२।१८ २ः३० बजे सम्म
४ थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना   दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७३।१२।०२ १५ औं दिन १६ औं दिन
"Nepal Rastra Bank 60 years"नामक पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना   २०७३।११।२७ २०७३।१२।१३, १२ बजे सम्म २०७३।१२।१३, २ बजे
सिद्धार्थनगर कार्यालयको रंगरोगन सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/११/२८ १५ औं दिन १६ औं दिन
अतिथि आवास गृह परिसरमा पानीको फोहोरा निर्माण तथा कर्मचारी सभाहल र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको कार्यालय रहेको हल रंगरोगन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/११/२४ २०७३/१२/०८ २०७३/१२/०८
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको पश्चिमतर्फ पर्खाल, स्टोर, पार्किंग र सेन्ट्रीपोस्टको निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/११/१२ ३१ औं दिन १२ बजे ३१ औं दिन १ बजे
बगैंचा मर्मत, सम्भार (पुनसंरचना) बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना   २०७३/११/१० ८ औं दिन १२:०० बजे ८ औं दिन २:०० बजे
बैंककाे बालुवाटार परिसरमा रहेका ए र बी ब्लक भवनमा रङ्गरोगन सम्बन्धी कार्यकाे सिलबन्दी बोलपत्र अाह्वानकाे सूचना । २०७३/११/०४ २०७३/१२/०४ मध्यान्ह १२ बजेसम्म २०७३/१२/०४ दिनकाे १२ः३० बजे
मौजूदा सुचीमा दर्ता गराउने बारेको सुचना २०७३।१०।२८ १५ औं दिन
४ थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३।१०।२७ ३१ औं दिन ३१ औं दिन
वि.सं. २०७४ सालको कार्यालय (भित्ते तथा टेवल) पात्रो (क्यालेण्डर), २०७४ सालको डायरी र ६२ औं वार्षिकोत्वस समाचार विशेषांक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह््वानको सुचना २०७३।१०।२६ २०७३।११।१२ गते १२ः३० बजे सम्म २०७३।११।१२ गते २ः३० बजे
पोखरा कार्यालयको अतिथि आवास गृहतर्फको पर्खाल (Boundary Wall) तथा पुर्वतर्फको गेट निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/१०/२६ २०७३/११/११ ३ बजे २०७३/११/११ ४ बजे
सिसिटिभी क्यामेरा खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१०/२३ १५ औं दिन १६ औं दिन
बगैचाको मर्मत, सम्भार (पुनसंरचना) बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१०/२३ १५ औं दिन १६ औं दिन
सिद्धार्थ नगर कार्यालयको मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१०१/१२ ८ औं दिन ९ औं दिन
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनको भुइँ तल्लामा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१०/१० २०७३/१०/२५, १२ बजे सम्म २०७३/१०/२५, ०२ः३० बजे
नोट गन्ने मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/१०/०९ २०७३/१०/२४ २०७३/१०/२४
डेस्कटप कम्प्यूटर, ल्यापटप र फोर ईन वन लेसर प्रिन्टर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३।०९।२९ २०७३।११।०२ गते १ बजे । २०७३।११।०२ गते २ः३० बजे ।
सवारी साधन (जिप) खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०९/२७ ३० औं दिन ३१ औं दिन
ढल, सेफ्टी ट्यांक र बाटो निर्माण गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०९/२५ १५औं दिन १६औं दिन
नेपाली खाम तथा फाइल छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना २०७३।९।२२ २०७३।१०।०७ गते १.०० बजेसम्म २०७३।१०।०९ गते ३.०० बजेसम्म
पुराना काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गर्ने सुचना २०७३।०९।२१ २०७३।१०।०६ २०७३।१०।०७ गते १ बजे
मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०९/१९ १५ औं दिन १६ औं दिन
एयर कन्डिसनर खरिद तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३।०९।१९ ३१ अाैं दिन ३१ अाैं दिन
सेड तथा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकासित) २०७३/९/१९ २०७३/१०/५ २०७३/१०/५
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सामान लिलामीको सूचना २०७३/०८/३० २०७३/०९/१४ २०७३/०९/१४
जनकपुर कार्यालयको सवारीसाधन लिलामीको सूचना २०७३/०९/०४ १५ औं दिन १५ औं दिन
नेटवर्क इक्युपमेण्टस् लगायतका सामानहरू खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३।०८।१७ २०७३।०९।१८ २०७३।०९।१८
सेड तथा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०७/३० ३० औं दिन ३० औं दिन
सामान लिलाम सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०७/२९ १५ औं दिन १६ औं दिन
३०० के. भि. ए. क्षमताको ट्रान्स्फरमर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०७/१९ १५ औं दिन १६ औं दिन
मेनेजेवल स्वीच खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र अाह्वानको सूचना २०७३।०७।१३ ३१ अाैं दिन ३१ अाैं दिन
नेपाल रास्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरमा नवनिर्मित दुइ तले भवनमा क्युविकल पार्टिसन र फर्निसिंग सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०७/०६ ३० औं दिन ३१ औं दिन
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०७/०५ ३० औ दिन ३१ औ दिन
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) २०७३/०७/०४ १५ औं दिन १६ औं दिन
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनको भुइँ तल्लामा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०६/१९ १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यालयको हवाई जहाज भाडामा लिने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (पुनः प्रकासित) २०७३/०६/०९ २०७३/०६/१६ २०७३/०६/१६
ऋणपत्रको खाली सावा प्रमाणपत्र तथा व्याज भुक्तानी पुर्जा छपाई गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०६/०२ २०७३/०६/१७ २०७३/०६/१७
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०६/०१ ३१ औं दिन ३१ औं दिन
नेपालगन्ज कार्यालयको तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित) २०७३/०५/३० १५ औं दिन १६ औं दिन
सिद्दार्थनगर कार्यालयको एयर काण्डीसनर खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०५/२७ १५औं दिन १६औं दिन
पोखरा कार्यालयको हवाईजहाज भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०५/२१ २०७३/०६/०४ २०७३/०६/०४
"बी" ब्लक भवनको प्रिफेब छतमा आल्मुनियम पार्टिशन, फर्निचर आपूर्ति र मर्मतसम्भार गर्ने बारेको सिल्वन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना २०७३/०४/३२ १५औं दिन १६ औं दिन
सिद्दार्थानगर कार्यालयको लागि सवारी साधन भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०४/३१ १५औं दिन १५औं दिन
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०४/२७ ३० औं दिन ३१ औं दिन
स्टेशनरी तथा फुटकर सामान खरिदको लागि मुल्यसुची माग गर्ने सम्बन्धमा २०७३/०४/२६ ७ औं दिन ७ औं दिन
बगैचा व्यवस्थापन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७३/०४/३० १५ औं दिन १६ औं दिन
सिद्दार्थानगर कार्यालयको सरसफाई सम्बन्धी कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०४/२४ १५औं दिन १६ औं दिन
धनगढी कार्यालयको मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना २०७३/०३/२८ १५औं दिन १५औं दिन
पोखरा कार्यालयको मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना (२०७३/०३/१६) २०७३/०३/१६ १५ औं दिन १५ औं दिन
बिरगंज कार्यालयको मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना (२०७३/०३/१४) २०७३/०३/१४ १५ औं १५ औं
नेपालगंज कार्यालयको मौजुदा सुचिमा दर्ता गराउने बारेको सूचना २०७३/०३/०९ १५औं दिन १५औं दिन
पुरानो सामान लिलामीको सूचना (नेपालगंज) २०७३/०३/०१ १५औं दिन २०७३/०३/१६
पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना (बीरगंज) २०७३/०३/०२ १५औं दिन २०७३/०३/१९
कदर-पत्र माउन्टिंग गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) २०७३/०२/२८ ८ औं दिन २०७३/०३/०५
कदर-पत्र माउन्टिंग गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७३/०२/११ १५औं दिन २०७३/०२/२६
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०१/११ १५ औं दिन १६ औं दिन
Antivirus खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०१/१० १६औं दिन १६औं दिन
पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर र एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३/०१/०६ २०७३/०१/१३ २०७३/०१/१४
धनगढी कार्यालयको एयर कन्डिसनर खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७२/१२/३० २०७६/०१/१४ २०७३/०१/१५
Kaspersky Antivirus खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/३० १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यलय परिसरको पर्खाल लगायत संरचना निर्मण गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/२८ ३० औं दिन ३१ औं दिन
नेपालगंज कार्यालयको २०० के. भी. भोल्टेज स्टेब्लाइजर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना २०७२/१२/१५ १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यालयको आर्मी क्वाटर बिल्डिङको छतको सेन्ट्रीपोष्ट Dismantle गरी निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७२/१२/२१ २०७३/०१/०५ २०७३/०१/०६
जनकपुर कार्यालयको Note Counting Machine (Medium) आपूर्ति गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/२१ १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर, एअर कन्डिसनर र नोट काउन्टीङ मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/१८ २०७३/०१/०२ २०७३/०१/०३
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/०८ ३० औं दिन ३१ औं दिन
नेपालगंज कार्यलयको १.५ टनको एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१२/०६ १५ औं दिन १६ औं दिन
नेपालगंज कार्यालयको सामान लिलामको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) २०७२/१२/०३ ११औ दिन २०७२/१२/१५
शिद्दार्थनगर कार्यालयको कम्पुटर तथा युपिएस खरिद गर्ने बारेको सूचना २०७२/१२/०२ १५औं दिन १६औं दिन
शिद्दार्थनगर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७२/११/१८ २०७२/१२/०२ २०७२/१२/०३
पोखरा कार्यालयको कार्यालय भवनको रंगरोगन तथा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/११/१८ २०७२/१२/०२ २०७२/१२/०३
नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना २०७२/११/०७ २२ औं दिन २०७२/११/२७
Tender about Generator(100KVA) Purchasing २०७२/११/०८ ३० औं दिन ३१ औं दिन
Sealed Quotation about Painting (Dhangadi) २०७२/११/०२ १६ औं दिन १६ औं दिन
धनगढी कार्यालयको Branded Desktop Computer खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७२/१०/२५ २०७२/११/१० २०७२/११/११
Sealed Quotation notice for Printing Calendar, NRB Special News and Diary २०७२/१०/२४ २०७२/११/०९ २०७२/११/१०
एप्लिकेशन सर्भेर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारे शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/१०/०९ ३० औं दिन ३१ औं दिन
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन(टाटा सफारी जीप) लिलामको सूचना २०७२/१०/०४ २०७२/११/०४ २०७२/११/०५
Manageable Switch खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०९/२९ १५ औं दिन १६ औं दिन
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०९/२१ २०७२/१०/०५ २०७२/१०/०६
सुरक्षा गार्ड बस्ने घर निर्माण गर्ने, सो माथि सेन्ट्री बनाउने तथा गेट मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०८/२२ ३० औं दिन ३१ औं दिन
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०८/२० २०७२/०९/२० २०७२/०९/२१
सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आहवानको सूचना २०७२/०८/१० १५औं दिन १६औं दिन
सिद्धार्थनगर कार्यालयको गाडी(जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०८/१० १५ औं दिन १६ औं दिन
पुराना सवारी साधनहरु सिलबन्दी बोलपत्रको मध्यमबाट लिलाम बिक्रि गर्ने सूचना २०७२/०८/१० १५ औं १६ औ
पोखरा कार्यालयको हवाइजहाज/हेलिकप्टर भाडामा लिने सम्बन्धि पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०८/०४ २०७२/०८/११ २०७२/०८/१३
पोखरा कार्यालयको फर्नेस पुनः निर्माण तथा अतिथि आवासका ब्लाकहरु रंगरोगन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०८/०१ २०७२/०८/१५ २०७२/०८/१६
थापाथली परिसरमा सेफ्टीट्यांकी र ढल निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आवहानको सूचना २०७२/०७/२० चौथो दिन चौथो दिन
नेपालगन्ज कार्यलयको लागि टेलिफोन (EPABX) सिस्टम तथा कम्प्युटर र कम्प्युटर सम्बन्धि सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०७/१९ १५ औं दिन १६ औ दिन
पोखरा कार्यालयको लागि हवाईजहाज/हेलिकप्टर भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०७/१७ २०७१/०८/०२ २०७१/०८/०३
सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०७/१५ ३१ औं दिन ३१ औं दिन
थापाथली परिसरमा निर्माणाधीन बैंकिंग काउन्टर भवनमा क्युविकल पार्टीशन गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०७/११ ५ औं दिन ५ औं दिन
Managable Switch को specification परिवर्तन भएको सूचना २०७२/०५/३० १६ औं दिन १६ औं दिन
थापाथली परिसरमा विद्युत प्यानल वोर्ड राख्ने कोठा निर्माण गरि नयाँ प्यानल वोर्ड जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०६/०६ ५ औं दिन ५ औं दिन
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिने सूचना तथा विज्ञापनहरुक लागि दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना २०७२/०६/०१ १५ औ दिन
Managable Switch खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०५/३० १६ औं दिन १६ औं दिन
थापाथली परिसर स्थित मुद्रा व्यस्थापन विभाग रहेको भवनको छतमा Prefab ट्रस निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०४/२१ ५ औ दिन ५ औ दिन
थापाथली परिसरको क्षतिग्रस्त मुख्य भवनको दक्षिण पूर्वी भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०४/२१ ५ औ दिन ५ औ दिन
(पून: प्रकाशित ) पुराना काम नलाग्ने सामान लिलामको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०४/१२ ८ औं दिन ९ औं दिन
मुख्य भवनको उत्तरतर्फको भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/२८ ७ औं दिन ७ औं दिन
थापाथली परिसरमा रहेको बैंकर्स क्लव भवनको Underground मा ढुकुटी लगायत संरचना निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/२७ ५ औं दिन ५ औं दिन
थापाथली परिसरमा बैंकिंग काउन्टर भवन (ट्रस) निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/२७ ५ औं दिन ५ औं दिन
पुराना काम नलाग्ने समान लिलामको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०३/२५ २०७२/०४/१० १६ औं दिन
भवनको छतमा फलामको ट्रस राखी जस्ता सहित प्रिफेब्रीकेटेड कार्यस्थल निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकासित) २०७२/०३/२२ ३ औं दिन ३ औं दिन
थापाथली परिसरस्थित पार्किंग स्थलको पश्चिम उत्तरतर्फ भवन( ट्रस )निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/२१ ५ औं दिन ५ औं दिन
थापाथली परिसरस्थित बैकर्स क्लब भवनको छतमा prefab ट्रस निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/२१ ५ औं दिन ५ औं दिन
भवनको छतमा फलामको ट्रस राखी जस्ता सहित प्रिफेब्रीकेटेड कार्यस्थल निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७२/०३/१७ ५ औं दिन ५ औं दिन
Computers,Electronics and Furnitures Lilam Silbandi Bolpatra Notice २०७२/०३/०६ १६ औं दिन १६ औं दिन
भवन निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना २०७२/०३/०६ ५ औं दिन ५ औं दिन
पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना २०७२/०३/०४ ५ औं दिन ५ औं दिन
इन्टेरियर डीजाइनर/डेकोरेटर सम्बन्धि कार्य गर्ने फर्म/कम्पनीहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७२/०३/०२ ७ औं दिन  
प्रिफेब्रिकेटेड घरहरु निर्माण गर्ने फर्म, कम्पनीहरुको सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७२/०३/०२ ७ औं दिन  
सामान लिलाम सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७२/०३/०१ १५ औं दिन २०७२/०३/१६
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
२०७२/०२/३१ ३० औं दिन ३१ औं दिन
घर भाडामा लिने बारेको पुन: सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
२०७२/०२/२९ ८ औं दिन ८ औं दिन
Clarification to the Consulting Firm's Queries and Amendment of tender form of Blade Server etc.
आ.ब. २०७२|७३ को लागि मौजुदा सुचिमा दर्ता गराउने बारेको सूचना
मौजुदा सुचिमा दर्ता गराउने बारेको सूचना
मौजुदा सुचिमा समावेश गर्न पेश गर्ने निवेदन
२०७२/०२/१७ १५ औं दिन १५ औं दिन
बैकर्स प्रशिक्षण केन्द्र भवनको भुइँ तलामा रहेको ढुकुटी मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७२/०२/०७ ३० औं दिन ३१ औं दिन
घर भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आहवानको सूचना
२०७२/०२/०५ १६ औं दिन १६ औं दिन
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७२/०२/०६ ३० औं दिन ३१ औं दिन
घर भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आहवानको सूचना
२०७२/०२/०५ २०७२/०२/१२ २०७२/०२/१२
ब्लेड सर्भर च्यासिस, ब्लेड सर्भर, सान स्विच, स्टोरेज एरिया नेटवर्क (सान), टेप लाइब्रेरी र सर्भर Rack खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना
२०७१/१२/२९ ३० औं दिन ३१ औं दिन
एप्लिकेसन सर्भर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिल्बंन्दी बोलपत्रको म्याद थप तथा परिमार्जित Specification सम्बन्धि सूचना
Notice Document
Specifications
२०७१/१२/१७ २०७२/२/१८ २०७२/२/१८
यस बैंकलाई आवश्यक ब्लेड सर्भर लगायत खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
Coverpage & Notice || Bolpatra Details || Agreement || Technical Specifications
२०७१/१२/२९ ३० औं दिन ३१ औं दिन
कालोपत्र गर्ने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Notice Document
Black Topped Road Drawing
२०७१/१२/२० १५ औं दिन १६ औं दिन
एप्प्लिकेशन सर्वर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
go AML Equipment Tender Cover and Notice
go AML Bolpatra
go AML Equipment Tender Spec and Agreement
FIU hardware specs
२०७१/१२/१७ ३० औं दिन ३१ औं दिन
पुराना सवारी साधनहरु लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना २०७१/१२/१६ १५ औं दिन १६ औं दिन
CCTV आपूर्ति तथा जडान कार्यको दरभाउपत्र स्विकृती बारेको सूचना २०७१/१२/०२    
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७१/११/२० १५ औं दिन १६ औं दिन
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७१/११/२६
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार भवन परिसरमा CCTV आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि संसोधित सूचना २०७१/११/१८
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार भवन परिसरमा CCTV आपूर्ति तथा जडान गर्ने कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना २०७१/११/०५ १५ औं दिन १६ औं दिन
सवारीसाधन (जिप) खरिद गर्ने सूचना २०७१/११/१४
२०७२ सालको कार्यालय पात्रो (क्यालेन्डर) र ६० औं वार्षिकोत्सव समाचार विशेषांक छपाई गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७१/१०/१९ १५ औं दिन १६ औं दिन
पूराना सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सूचना २०७१।१०।१८ ३० औं दिन ३१ औं दिन
बैंकको सानोठिमी स्थित जग्गामा भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धि आशयपत्र
Download Instruction | Public Notice | TOC
२०७१/१०/१२ १५ औं दिन १६ औं दिन
रंगरोगन तथा सामान्य मर्मतको कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७१/१०/१० ३० औं दिन ३१ औं दिन
कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, यु.पी.एस र प्रोजेक्टर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७१।०८।२१ ३० औं दिन ३१ औं दिन
पार्टेशन निर्माणको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७१।०८।०८ १५ औं दिन १६ औं दिन
जेनेरेटर शेड निर्माणको शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७१।०८।०८ १५ औं दिन १६ औं दिन
सवारी साधन खरीद गर्ने बारेको शिलवन्दी बोलपत्र पुन आव्हानको सूचना २०७१।०७।२२ ३० औं दिन ३१ औं दिन
हार्ड डिस्क खरिद गर्ने वारेको सूचना 2071/07/18 १५ औं दिन १६ औं दिन
पत्रिका तथा प्रकाशनहरु छपाइगर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउत्र आह्वानको सूचना 2071/07/03 १५ औं दिन ३१ औं दिन
हार्ड डिस्क खरिद गर्ने वारेको सूचना 2071/06/30 १५ औं दिन ३१ औं दिन
पर्दा, कार्पेट र डोरम्याट आपूर्ति गरी फिटिङ्ग गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2071/06/23 १५ औं दिन ३१ औं दिन
Letter of Intention to Award for the work "Construction of Compound Wall, Security Building and ATM House" in Nepal Rastra Bank, Banke, Negalgunj.      
Construction of Compound wall with Gates, Security Building and ATM House in NRB, Nepalgunj Banke [List of Documents] 2071/03/10 2071/04/08 ३१ औं दिन
परिवहन साधन भाडामा लिने बारे शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना २०७१।०३।०८ १५ औं दिन १६ औं दिन
नेपाल राष्ट्र बैंकको Website तथा Intranet सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र पेश गर्ने सूचना २०७१।०३।०१ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Server and Computer २०७१।०२।०६ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Server and Computer २०७१।०१।१८ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Server २०७१।०१।१४ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Answersheet Printing २०७१।०१।०९ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Laptop २०७१।०१।०९ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Server २०७१।०१।०७ १५ औं दिन १६ औं दिन
Sealed Quotation Notice for Laptop Computer २०७०।११।१४ १५ औं दिन १६ औं दिन
२०७१ सालको क्यालेन्डर छपाइ गर्ने बारेको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७०।१०।२६ २०७०।११।११ २०७०।११।१२
नेपाल राष्ट्रबैंक समाचारको वार्षिकोत्सव विशेशाँक छपाइृ गर्ने बारेको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७०।१०।२७ २०७०।११।१२ २०७०।११।१३
सवारी साधन (बस) खरीद गर्ने बारेको शिलवन्दी बोलपत्र पुन आव्हानको सूचना २०७०।०९।०२ १५ दिन भित्र १६ औं दिन
सवारी साधन (बस) खरीद गर्ने बारेको शिलवन्दी बोलपत्र अाब्हानको सूचना २०७०।०७।२८ ३० दिन भित्र ३१औं दिन
तोडा चलान (फण्ड ट्रान्फर) को लागि हेलिकोप्टर भाडामा लिने बारे गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र अाब्हानको सूचना २०७०।०६।११ ३० दिन भित्र ३१औं दिन
ब्याग, डागरी, कलम, टर्चलार्इट र छाता अापूर्ति गर्ने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्रको अाव्हानको सूचना २०७०।०४।०७ ३० दिन भित्र ३१औं दिन
टक्सार महाशाखा सुन्धारामा ढल निर्माण गर्ने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना (प्राविधिक) (अार्थिक) २०७०।०३।०३ १५ दिन भित्र १६औं दिन
परिवहन साधन भाडामा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना २०७०।०२।१० २०७०।०३।०९ २०७०।०३।०९

Global Tenders

Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
International Competitive Bidding on Prequalification of Bidders for Designing, Printing and Supply of Nepalese Banknotes   2017/04/24 2017/06/08 2017/06/08
Invitation for Bids of the Printing & Supply of 260 million pieces of Rupees 5 Deno & 240 million pieces of Ruppes 10 Deno Banknotes   2016/11/18 2017/01/02 2017/01/02
Invitation for Bids from Note Printing Pre-Qualified Security Printers for Designing, Printing & Supply of 200 Million pieces of Nepalese Rupees 1000 Denomination Paper Banknotes 2016-06-16 2016-07-31 2016-07-31
Invitation for Bids from Note Printing Pre-Qualified Security Printers of Nepalese Rupees 500 Denomination Paper Banknotes (Published 2nd time) 2016/06/18 2016/07/01 2016/07/01
Invitation for Bids from Note Printing Pre-Qualified Security Printers of Nepalese Rupees 500 Denomination Paper Banknotes 2016-05-10 2016-06-24 2016-06-24
Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 210 million pieces of Nepalese Rupees 20 Denomination Paper Banknotes 2015-12-10 2016-01-24 2016-01-24
Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 240 million pieces of Nepalese Rupees 50 Denominaton Paper Banknotes 2015/10/04 2015/11/18 2015/11/18
Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 200 million pieces of Nepalese Rupees 100 Denominaton Paper Banknotes
25 June 2015 9th August 2015 9th August 2015
Global Invitation for Pre-qualification on Designing, Printing and Supply of Nepalese paper Banknotes
9 Jan 2015 22nd Feb 2015 23rd Feb 2015
Invitation for Bids - Printing & Supply of 160 million pieces of Rupees 1000 Denomination Nepalese Paper Banknotes;
 • Pre bid clarification.
 • Pre bid Amendments.
 • 9 Dec 2013 23rd Jan 2014 23rd Jan 2014
  Printing & Supply of Rs. 10 and Rs. 5 Denomination Nepalese Banknotes.
  21 Dec 2013 4th Feb 2014 4th Feb 2014

  Pre-qualified Companies
  • List of companies for preparation of detailed Architectural and Engineering work of Sanothimi Bhaktapur Office
  • Issuance of letter of intent to award the contract for designing, printing and supply of 200 million pieces of Rs. 100 denomination Nepalese banknote  
  • Response to RFP प्रस्तावहरु रद्द गरिएको सूचना  
  • List of Companies declared qualified and enlisted for Designing, Printing and Supply of Nepalese Paper Banknotes 2015
  Request For Proposal (RFP) जारी गरिएको सूचना
  Short List Design, Develop, Install, Commissioning and Maintenance of Web Portal
  Contract Award Notice regarding printing and supply of MICR Cheques
  Notice for Eligible Pre-Qualified Bidders for collecting Global Sealed Tender Document regarding printing and supply of MICR Cheques
  Magnetic Ink Character Recognition (MICR) छपाइ सम्बन्धी पूर्व योग्यता सूची
  Standing List for supply and maintenance of goods and sevices for FY 2070/71
  Issuance of Letter of Intent to Award the Contract of printing and supply 0f Rs 5 Denomination Nepalese Banknotes
  Issuance of Letter of Intent to Award the Contract of printing and supply 0f Rs 10 Denomination Nepalese Banknotes
  List of Companies declared qualified and enlisted for Printing and Supply of Nepalese Paper Banknotes 2011
  List of Pre-qualified Minting Companies
   
   Return to top    
  © Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.