Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Micro-Finance Promotion & Supervision Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4412823
Fax : 977 1 4412224
Email : mfd@nrb.org.np

• सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. काभ्रेका तत्कालिन प्रा.का.अ. लाई रु.५ लाख जरिवाना गरिएको बारे  
• नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि.लाई प्रदान गरिएको सीमित बैंकिंग कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गरिएको बारे सूचना
• लगानी सम्बन्धि सूचना  
• ग्रामीण स्वावलम्बन कोष संचालन निर्देशिका २०७४  
Sources/Uses and Progress Report of "D" Class Financial Institutions
• Sources And Uses Of MicrofinanceInstitutions [2074/12/30]   
• Progress Report of Microfinance Institutions [2074/12/30]  
• Progress Report of MFDB [2074/09/30]
• Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/09/30]
• Progress Report of MFDB [2074/06/31]
• Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/06/31]
• Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/03/31]
• Progress Report of MFDB [2074/03/31]
• Progress Report of MFDB [2073/12/31]
• Sources And Uses Of Micro-finance Development Bank [2073/12/31]
• Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/09/29]
• Progress Report of MFDB [2073/09/29]
• Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/06/30]
• Progress Report of MFDB [2073/06/30]
• Progress Report of MFDB[2073/03/31]
• Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/03/31]
• Progress Report of MFDB[2072/12/30]
• Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2072/12/30]
• Progress Report MFDB [2072/06/30]
• Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2072/06/30]
 • Progress Report of MFDB[2072/03/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/03/31]
 • Progress Report of MFDB[2071/12/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/12/31]
 • Progress Report of MFDB[2071/09/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/09/30]
 • Progress Report of MFDB[2071/06/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/06/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/03/32]
 • Progress Report of MFDB[2071/03/32]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/12/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/12/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/09/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/09/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/06/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/06/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/03/31]
 • Progress Report of MFDB[2070/03/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2069/12/31]
 • Progress Report of MFDB[2069/12/31]
 •  
  Current Microfinance Activities in Nepal
 • Some Glimpses of Microfinance Activities in Nepal
 • Micro-financing Towards Empowerment of Disadvantaged Groups in Nepal
 •  
  Rural Self Reliance Fund (RSRF)
 • नेपाल राष्ट्र बैंक,ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट कर्जा लिई प्रशासनिक खर्च अनुदान वापतको रकम तथा अन्य दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नलिएका सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
 • संक्षिप्त परिचय
 • ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सम्वन्धी संक्षिप्त जानकारी (Leaf let)
 • ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट ऋण प्राप्त गर्न इच्छुक संस्थाहरूलाइ ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको सूचना
 • ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०६९
 • Impact Study of RSRF Credit Program
 •  
  चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण, २०७०
 • चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण सम्बन्धित सेवा खरिदका लागि परामर्शदाताकौ संक्षिप्त सूची
 • चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण सम्बन्धी आशयपत्रको सुचना
 •  
  Enhancing Access to Financial Services (EAFS) Project
 • An Overview
 • Project Achievements
 •  
  Raising Incomes for Small and Medium Farmers Project (RISMFP)
 • A Glimpse of Raising Incomes for Small & Medium Farmers Project
 •  
  Financial Literacy Comedy Show
   Return to top    
  © Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.