Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854
 

Nepal Rastra Bank

Public Debt Management Department

Thapathali, Kathmandu

Tel. : 977 1 4101739
Fax. :
977 1 4101741
Email :
pdm@nrb.org.np
1. Public Debt Operations
       [+] Issue & Auction Calendar of Government Borrowing
       [+] Summary Sheet of Domestic Debt
       [+] Treasury Bills
       [+] Development Bonds
       [+] National Saving Bonds
       [+] Citizens Saving Bonds
       [+] Foreign Employment Saving Bonds
       [+] Time Series Data
2. Monetary Operations
       [+] NRB Bonds
       [+] Summary Sheet of Monetary Operation
       [+] Outright Purchase / Sales Auctions
       [+] Repo / Reverse Repo
       [+] Standing Liquidity Facility (SLF)
       [+] Deposit Collection
3. ऐन , नियम , विनियम , कार्यविधि तथा जानकारी
      ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४  
      नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार काराेबार विनियमावली, २०७१
       राष्ट्रऋण व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७४
       दुईहप्ता अवधिको निक्षेप संकलन तथा रिपो उपकरण जारी गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
       अनलाइन बोलकबोल सम्बन्धी कार्यविधि
       निक्षेप संकलन उपकरण सम्बन्धी कार्यविधि
       राष्ट्रऋण नियमावली, २०५९ (दोस्रो संशोधन, २०६७)
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (अंग्रेजी)
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८
       राष्ट्रऋण ऐन, २०५९
       ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधन सहित ) २०६९
       बजार निर्माता सम्बन्धी कार्यविधि २०७०
       नागरिक बचतपत्रको बिक्री प्रक्रिया
4. परिपत्र
       रिपो सम्बन्धी परिपत्र
       स्वघोषणा गराउने बारे
       मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेण्ट गर्ने सम्बन्धमा ।
       ट्रेजरी बिलको दोश्रो बजार कारोबार स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धमा
       बजारनिर्माताका शाखा कार्यालयहरुबाट समेत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार हुन सक्ने ।
5. बजार निर्माता तथा बिक्री एजेण्ट
       [+] बिक्री एजेण्टहरुको सूची
       [+] बजार निर्माताहरुको सूची
       सरकारी ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बजार निर्माताहरूलार्इ सूचना
6. Issue Calendar
7. Data and Reports
       A. Government Securities and Open Market Operations Statistics
       B. Public Debt Operations
       C. Monetary Operations
       D. Annual Reports of PDMD
8. प्रकाशन
A. सरकारी ऋणपत्र, मौद्रिक उपकरण तथा अनलाइन बोलकबोल सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका
B. राष्ट्रऋण खबरपत्र