Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Research Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4411638 
Fax : 977 1 4441048
Email : research@nrb.org.np 

Notices

मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव सम्बन्धमा  92.57 kB
मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव सम्बन्धमा159.42 kB
मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि राय सुझाव सम्बन्धमा92.52 kB
अनुवाद गर्ने कार्यको लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको वैयक्तिक विवरण पठाउने बारेको सूचना33.3 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.